TA-4 Kullanım Kılavuzu

TA-4 Kullanım Kılavuzu

(TA-4 Model) Asansör Deprem ve Yangın Sensörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

 

SERVİS İSTASYONU

İTEK CENTER – Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3 Kağıthane/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:(+90) 212 281 6078(PBX)  Fax:(+90) 212 281 6332

E-mail:info@itektr.com Web:www.itektr.com

Cihaz Hakkında:

Asansörler, jeneratörler, binalarda, endüstriyel tesislerde ve benzeri yerlerde güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır.Deprem sarsıntısında standartda belirtilen ivme değerlerindeki hareketleri algılar.(Şekil 1) Bu tür hareketleri tespit edilmesi durumunda, cihaz buzzerı(zil) ile sesli, LED’i ile ise ışıklı uyarı ve deprem röleleri konum değiştirecektir.

Cihaz üzerinde yer alan yangın girişleri klemensleri ile cihaza kuru kontak harici dedektör (gaz alarm dedektörü, yangın butonu, duman dedektörü v.b.) bağlanabilir.Cihaza bağlanan dedektörlerden alarm geldiğinde cihaz üzerindeki alarm ışığı kesik kesik yanıp sönecek, buzzer sürekli çalacak ve yangın röleleri konum değiştirecektir.

Bu ürünle 2 adet asansör sistemi kontrol edilebilmektedir.

Göstergeler:

Power Ledi: Enerji olduğu sürece sürekli yeşil ışık yanar.

Alarm Ledi: İki konumda çalışır.

Deprem alarmı durumunda:Sürekli kırmızı ışık yanar.

Yangın alarmı durumunda:Kesik kesik kırmızı ışık yanar.

Butonlar;

Test Butonu:Butona basılarak cihazı alarma geçirmiş olup buzzerı(zil) ile sesli, LED’i ile ise ışıklı uyarı sağlar.Deprem ve yangın röleleri konum değiştirir.

Reset Butonu: Alarm durumuna geçen cihazı susturmak ve tekrar devreye almak için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma Voltajı 12-24 VDC ± %10
Sükünet Akımı 20 mA
Alarm Akımı 150 mA
Röle Kontak Çıkışı Kuru kontak 24VDC / 1A
Algılama Düzlemi Yatay düzlem X-Y
Duyarlı en geniş ivme aralığı 0+ 1g / -1g
Frekans Duyarlılık aralığı TS 12884 uygun
Minumum duyarlı ivme eşiği 0+/- 40 mg
Sensör analog çıkışı duyarlılığı 500 mV/g
Sensör digital çıkış çözünürlüğü 40 mg
Maksimum çarpma ivmesi dayanırlığı (enerjili/enerjisiz) 50.000g
Çalışma ortamı sıcaklık aralığı 0 / +51.5 °C
Bağıl nem % 0-90
Dahili siren Piezoelektirik buzzer
Uyarı şiddeti 85 dB/1 metre
Muhafaza 0,9mm Fırın boyalı saç kutu
Ağırlık 550 gram
Boyutlar 140mm x 100mm x 60 mm
Cihaz Ömrü 7 Sene (Kullanım alanına göre)

 

Taşıma ve Nakliye:

Cihazın üzerine zarar verebilecek boyutta ağırlık konulmamalı, atılmamalı ve yere düşürülmemelidir.Ürünün taşınması kendi orjinal kutusu veya koruyucu bir bezle sarılarak yapmak gereklidir.Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir elektrik aksamı zarar görebilir.Cihazı su ve nemden uzak tutunuz.

 

UYARI1:Bu cihaz yetkili tesisatçı tarafından,imalatçının tesis talimatlarına uygun olarak tesis edilmelidir.Uygun şekilde tesis edilmemesi durumunda; ön görülen şekilde çalışmayabilir veya garanti dışı alarm verebilir.

UYARI2:Çalıştırmadan veya hizmete sokmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun.

UYARI3:Cihaz kurcalandığında meydana gelmesi muhtemel elektrik şoku veya düzensiz çalışma tehlikelerine dikkat ediniz.

 

Cihazınızla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için telefon ve e-mail adresimizden teknik servisimize ulaşabilirsiniz.

 

                                 GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI            : İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

MERKEZ ADRESİ     : SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL

TELEFONU         : 0212 281 60 78      

TELEFAKSI         : 0212 281 63 32

E-POSTA               : info@itektr.com

 

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ       :

 

MALIN

CİNSİ                                      : ASANSÖR DEPREM VE YANGIN ALARM SENSÖRÜ

MARKASI                             : İTEK

MODELİ                                 : TA-4

BANDROL VE SERİ NO    :

GARANTİ SÜRESİ               : 2 (İki) YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ      : 20 İŞ GÜNÜ

 

SATICI FİRMANIN

               UNVANI                                       :

               ADRESİ                                        :                                                            
               TELEFONU                                  :
               TELEFAKSI                                 :
               E-POSTA                                      :

               FATURA TARİH VE SAYISI :

               TESLİM TARİHİ VE YERİ     :

 

Bu gönderiyi paylaş


Translate »
Open chat
Whatsapp Şipariş ve Destek Hattı
Merhaba
Ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.
Powered by