NYS-3 KONTAKSIZ KULLANIM KLAVUZU

NYS-3 KONTAKSIZ KULLANIM KLAVUZU

(NYS 3 MODEL) Kontaksız Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Klavuzu

 

SERVİS İSTASYONU

İTEK CENTER – Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3 Kağıthane/İstanbul/TÜRKİYE

Tel:(+90) 212 281 6078(PBX)  Fax:(+90) 212 281 6332

E-mail:info@itektr.com Web:www.itektr.com

Cihaz Hakkında:

Ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen (doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, cihaz buzzerı(zil) ile sesli, LED’i ile ise ışıklı uyarı sağlar.

Ortamda bulunan gazların patlama veya parlama oluşturmayacak kontrasyon sınırına Alt Patlama Sınırı(APS) denir.Doğalgazın APS değeri gaz alarm cihazı gaz sızıntısı bu değere ulaşmadan cihaz alarm vermeye başlar.Doğalgaz için %0.5 veya 5000 ppm LPG için ise de %0.3 veya 3000 ppm alarm verme noktalarıdır.

Cihazın Kurulumu ve Çalışması:

 • Cihazın enerji beslemesini yapınız.
 • Enerji verildiğinde yeşil ışık yanar.
 • 60 saniyelik kalibrasyon süresi vardır.Bu sürede cihaz gazı algılamaz.Test etmek için de gaz koklatılmaz.(Elektrikler kesilip tekrar geldiğinde 60 saniyelik kalibrasyon ihtiyacını tekrar duyar.)
 • 60 saniyelik süre dolduktan sonra cihaz hazır hale gelmiş olur. Bu durumda patlayıcı gazlar dan (doğalgaz ve LPG) biri alt patlama sınırına ulaştığını tespit etmesi durumunda alarm ışığı (kırmızı led) ve buzzer devreye girer.Alt patlama sınırının altına düşene kadar cihaz alarm verir. Alt patlama sınırının altına düştüğünden cihaz normal çalışma durumuna döner.
 • Cihaz üzerindeki fault ışığı (sarı led) ise hata (arıza) durumunu bildirir. Fault ışığı (sarı led) sensörün süreklilik kaybı ve kısa devre durumunda devreye girer.Bu durumda teknik servis ile irtibata geçiniz.

Cihazın algılamadığı alt patlama sınırı altındaki gaz kaçaklarında ortamı havalandırınız, prizleri açmayınız, vanaları kapatınız, gaz kaçağını tespit ediniz gerekirse yetkililere haber veriniz.

Bakım:

Cihazı temizlemek için hafif nemli bir bezle silenebilir.Cihazı temizlemek için herhangi bir kimyasal(deterjan) kullanılmamalıdır.

Cihazın sağlamlığını kontrol etmek amacıyla altı ayda bir çakmak gazı ile test yapınız.Cihazı denemek maksadıyla ortamın tamamına gaz vermeyiniz.Aksi durumda tehlike yaratabilirsiniz.

Montaj:

 • Cihazı patlayıcı gazların (LPG ve doğalgaz) kullanıldığı yerlere (kombi, şofben, ocak, fırın gibi) en fazla 1 metre uzaklıkta sabit bir yere montaj edilmelidir.
 • Ortamda LPG(tüp) kullanıyorsanız, cihaz yere yakın montaj edilmelidir ve cihazın yerden yüksekliği 10 cm’yi geçmemelidir. Bunun nedeni LPG’nin havadan ağır olmasıdır.
 • Ortamda doğalgaz kullanıyorsanız, cihaz tavana yakın montaj edilmelidir ve cihazın tavandan uzaklığı 10 cm’yi geçmemelidir. Bunun nedeni ise doğalgazın havadan hafif olmasıdır.
 • Cihazın montaj yeri patlayıcı gazların en fazla birikebilecek noktaya takılmalıdır.
 • Cihazı dışarıdaki bir yere, çekici fanlara bitişik, dolabın içine, perdenin arkasına, ocak üstüne, davlumbaz üstüne, ıslak veya nemli yerlere, hava akışının yüksek olabileceği yerlere ve çalışma ile ilgili teknik dokümanı dışındaki çevresel şartlara sahip olmayan yerlere montajı yapılmamalıdır.
 • Cihazın güvenirliliğini etkileyebilecek çıkan buharlar ,yağ yüzünden oluşabilecek pislik ve gazlar(temizleme sıvıları, parlatıcılar, boyalar, yemek pişirme işlemleri parfüm ve deodorant) etkilenmeyecek bir yere monte edilmelidir.
 • Montaj için cihazın arkasındaki vida deliklerinden yararlanabilirsiniz.

Cihaz alarm vermeye başladıktan sonra yapılması gerekenler;

 • Sakin olunuz.
 • Bütün dumanlı malzemelerde dahil olmak üzere tüm çıplak alevler söndürülmelidir.
 • Bütün gazlı aletler kapatılmalıdır.
 • Gaz dedektörün de dahil olmak üzere hiçbir elektriksel donanım açılmamalı ve kapatılmamalıdır.
 • Gaz kaynağı ana gaz kontrolünden ve /veya (LPG kaynaklı ise) depolama tankından kapatılmalıdır.
 • Havalandırmayı arttırmak için kapılar ve pencereler açılmalıdır.
 • Bina içinde gazın olmasından şüphelenilen yerde telefon kullanılmamalıdır.

Uygun olduğu takdirde, alarmın yeniden kurulması işleminden sonra alarmın çalışmaya devam etmesi ve kaçağın sebebinin kolay anlaşılır olmaması ve/veya doğrulanmaması durumunda, ev benzeri yerler terk edilir ve tesisatın deneyden geçirilmesi, güvenli hale getirilmesi ve gerekli onarımın yapılabilmesi için gaz sağlayan firmaya ve/veya 24 saat açık acil gaz servisine DERHAL HABER VERİNİZ.

 

Taşıma ve Nakliye:

Cihazın üzerine zarar verebilecek boyutta ağırlık konulmamalı, atılmamalı ve yere düşürülmemelidir.Ürünün taşınması kendi orjinal kutusu veya koruyucu bir bezle sarılarak yapmak gereklidir.Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir elektrik aksamı zarar görebilir.Cihazı su ve nemden uzak tutunuz.

 

TEKNİK ÖZELLİKLER
Beslenme Kaynağı: 230V ± %10 (50-60 Hz) Güç Tüketimi: 4,5W (maksimum)
Buzzer (Zil Çıkışı): 85 dB Röle Çıkışı:   230 VAC 1A
Sensör: OEM yarı iletken Kalibrasyon Süresi: 60 saniye
Standart: EN 50194-1 standardı Alet tipi : A Tipi
Sensör Algılama: %0,5 LEL Doğalgaz %0,3 LEL LPG Sıcaklık: -10oC / 50oC
Cihaz Ömrü: 7 sene (Kullanım alanına göre) Nemlilik: %80 (maksimum)
Sensör Ömrü: 2 sene (Kullanım alanına göre)    

 

Not 1: Cihazı orjinal çalışma durumuna döndürme ve algılayıcının uygun olarak değiştirilmesi için cihazın algılayıcısının değişimi için cihazı kullanmaya başlandıktan itibaren 2 sene sonra sensörün değişimi ve kalibrasyonu için cihazınızı İleri Teknoloji servisine gönderiniz.

Cihazı servise göndermek için yetkili bir kişi tarafından cihazı montaj yerinden çıkarılarak servise gönderilir.Servis tarafından sensör değişimi ve kalibrasyonu yapılan cihaz elinize ulaştığında yetkili bir kişi tarafından cihazınızın montajını yaptırıp kurulum talimatları uygulanarak tekrar kurulumu gerçekleştirilir.

Not 2:Cihazın sensörü kullanım ömrü dahilinde 2 defa değiştirilebilir.

Not 3: Cihazın ………………….. tarihinde cihazın kullanım ömrü dolduğundan yenisi ile değiştiriniz.Ömrü dolan cihazın imha ediniz veya ihma edilmesi için İleri Teknoloji servisine gönderiniz.

UYARI1:ÇALIŞTIRMADAN VEYA HİZMETE SOKMADAN ÖNCE BU TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUN.

UYARI2:CİHAZ KURCALANDIĞINDA MEYDANA GELMESİ MUHTEMEL ELEKTRİK ŞOKU VEYA DÜZENSİZ ÇALIŞMA TEHLİKELERİNE DİKKAT EDİNİZ.

Cihazınızla ilgili her türlü soru ve sorunlarınız için telefon, faks numaralarımız ve de    e-mail adresimizden teknik servisimize ulaşabilirsiniz.

CİHAZ UZMAN BİR KİŞİ TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

 

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI            : İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

MERKEZ ADRESİ     : SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL

TELEFONU          : 0212 281 60 78      

TELEFAKSI          : 0212 281 63 32

E-POSTA                : info@itektr.com

 

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ       :

 

MALIN

CİNSİ                                         : ALARM CİHAZI

MARKASI                                : İTEK

MODELİ                                   : NYS3

BANDROL VE SERİ NO     :

GARANTİ SÜRESİ               : 2 (İki) YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ     : 20 İŞ GÜNÜ

 

SATICI FİRMANIN

                UNVANI                                       :

               ADRESİ                                        :                                                            
               TELEFONU                                 :
               TELEFAKSI                                :
               E-POSTA                                      :

               FATURA TARİH VE SAYISI  :

               TESLİM TARİHİ VE YERİ     :

YETKİLİNİN İMZASI / FİRMA KAŞESİ

Bu gönderiyi paylaş


Translate »
Open chat
Whatsapp Şipariş ve Destek Hattı
Merhaba
Ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.
Powered by