FXD-T PİLLİ EL DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

FXD-T PİLLİ EL DEDEKTÖRÜ KULLANIM KILAVUZU

(FXD-T Model) Pilli El Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

Cihaz Hakkında:

FXD-T model gaz dedektörü, havadaki patlayıcı gazları algılayabilen(doğalgaz ve LPG) bir cihazdır. Bu tür tehlikeli gazların tespit edilmesi durumunda, FXD-T gaz dedektörü buzzerı(zil) ile sesli, LED’leri ile ise ışıklı uyarı sağlar.

Cihaz her defasında açılıp kapandığında maksimun 30 saniyelik bir kalibrasyon süresine ihtiyaç duyar.Bu durumda dedektör açıldığı andan itibaren 30 saniye sonra gaz algılayabilecek konuma geçer.

Cihaz ilk açıldığında kalibre süresi boyunca güç ledi yanıp yanıp söner kalibre olduğunda bip sesiyle birlikte hazır hale gelir.

Cihazın sensöründe herhangi bir arıza meydana gelmesi sonucunda hata ledi yanarak uyarı verir.

Cihaz gazı algıladığında gazın miktarı doğrultusunda seviye ledleri teker teker yanar ve son beş ledinde sesli uyarı vermeye başlar.

Sensitivity butonları ile hassasiyet ayarı da yapılabilir.

Bakım:

Cihazı temizlemek için hafif nemli bir bezle silenebilir.Cihazı temizlemek için herhangi bir kimyasal(deterjan) kullanılmamalıdır.

Cihazı denemek maksadıyla ortamın tamamına gaz vermeyiniz.Aksi durumda tehlike yaratabilirsiniz.

Taşıma ve Nakliye:

Cihazın üzerine zarar verebilecek boyutta ağırlık konulmamalı, atılmamalı ve yere düşürülmemelidir.Ürünün taşınması kendi orjinal kutusu veya koruyucu bir bezle sarılarak yapmak gereklidir.Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir elektrik aksamı zarar görebilir.Cihazı su ve nemden uzak tutunuz.

 

Görüntü ve fonksiyonlar:

1.Sensör:Gazı algılar.

2.Buzzer:Ses çıkışı.

3.Power(güç) ledi:Cihaz ilk açıldığında kalibre olana kadar yanıp yanıp söner kalibre olduğunda bip sesiyle birlikte sürekli yeşil ışık yanar.

4.Sensör hata ledi:Sensör arızalandığında sarı ışık yanar.

5.Pil seviye ledleri:Pilin seviyesinin ne kadar olduğunu gösterir.

6.Power butonu:Cihazı açıp kapamaya yarar.

7.Sensitivity butonları:(+) butonu hassasiyeti artırır.(-) butonu hassasiyeti düşürür.

8.Seviye ledleri:Ortamdaki gaz miktarı arttıkça ledler sırayla yanar.

9.Pil yuvası:Cihazın şarjlı pili buraya yerleştirilir.

10.Pil soketi:Cihazın şarjlı pili buraya takılır.

11.Şarjlı pil:Pili takarken ters bağlantı yapmayınız.

12.Pil yuvası kapağı:Şarjlı pil sokete takıldıktan sonra yuvaya yerleştirilip kapak kapatılır.

 

Teknik Bilgiler

FXD-T
Güç Tüketimi: 120mA (maksimum)
Beslenme Kaynağı: 9V pil(250mA şarjlı pil)
Sensör:

FİGARO yarı iletken (kalay) oksit iletici

Kalibrasyon Süresi: 30 saniye
Sensör Ömrü: 5 sene (Ortalama Kullanım Alanına Göre)
Gaz hacim oranı : 0- 5000 ppm
Sıcaklık: -10oC – 50oC
Nemlilik: %80 (maksimum)

Yetkili Servis:

Ünvan: İleri Teknoloji Ürünler Yönetim Danışmanlığı Bilgi İşlem Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3

Seyrantepe – Kağıthane/İSTANBUL

Tel: 0212-281 6078 pbx                        Fax: 0212-281 6332

E- mail:info@itektr.com                        Web: www.itektr.com

GARANTİ ŞARTLARI

 1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ (2) yıldır.
 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
 3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla YİRMİ iş günüdür. Bu süre, malın sevis istastonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
 4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 5. Malın;
  • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıliçerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması,
  • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik uyarınca T.C. Sanayi ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

 

T.C.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

GARANTİ BELGESİ

Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı :

Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulamama Esaslarına dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

 

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI            : İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  

MERKEZ ADRESİ     : SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL

TELEFONU          : 0212 281 60 78      

TELEFAKSI          : 0212 281 63 32

E-POSTA                : info@itektr.com

 

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI – KAŞESİ       :

 

MALIN

CİNSİ                                       : ALARM CİHAZI

MARKASI                               : İTEK

MODELİ                                  : EKLİ LİSTE

BANDROL VE SERİ NO     :

GARANTİ SÜRESİ                : 2 (İki) YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ      : 20 İŞ GÜNÜ

 

 

SATICI FİRMANIN

 UNVANI                                      :

ADRESİ                                        :                                                          
TELEFONU                                 :
TELEFAKSI                                :
E-POSTA                                      :

FATURA TARİH VE SAYISI :

TESLİM TARİHİ VE YERİ     :

 

Bu gönderiyi paylaş


Translate »
Open chat
Whatsapp Şipariş ve Destek Hattı
Merhaba
Ürünleriniz hakkında bilgi almak istiyorum.
Powered by